Przeskocz do treści

Niklowanie chemiczne - jakie przynosi korzyści?
Niklowanie chemiczne - jakie przynosi korzyści?

Niklowanie chemiczne jest pokrywaniem powierzchni stopem niklu w sposób jak najbardziej równomierny. Nie wymaga zastosowania prądu elektrycznego. Wzmacnia powierzchnię i chroni przed uszkodzeniami, szczególnie zewnętrznymi. Aktywność kwasów, alkoholi, wody destylowanej czy procesów korozji nie uszkodzi materiału, nie naniesie tez nieodwracalnych, niszczących śladów. Korzyści, które przynosi niklowanie chemiczne są liczne, a wykorzystanie go w dziedzinach i usługach służy wielu aspektom życia społecznego oraz ekonomicznego. Warto jednak unikać stosowania niklowania chemicznego przy kontakcie z kwasem octowym lub azotowym, a także solami zawierającymi kationy amonowe. Działanie tych substancji jest niebezpieczne, niesie zagrożenie zarówno w stosunku do pokrywanej niklem powierzchni, jak i dla organizmu człowieka.

NIKIEL - CO TO JEST?

Nikiel (Ni) jest srebrzysto-białym pierwiastkiem chemicznym, należącym do grupy metali. Wykazuje wiele zdolności w świecie atomów i badań fizycznych. Jego nazwa pochodzi od niemieckiego słowa "kupfernickel" tłumaczonego na język polski jako "fałszywa miedź". Złoża niklu znajdują się przede wszystkim na obszarach takich jak: Kuba, Chiny, Australia, Rosja, Kanada. Najbardziej czysta postać osiągana jest drogą dysocjacji termicznej. Jest wytrzymały na rozciąganie, utlenia się dopiero w temperaturze minimum 500 stopni Celsjusza.

NIKLOWANIE CHEMICZNE - PLUSY

Celem niklowania jest między innymi uniknięcie zniszczeń i zwiększenie odporności danej powierzchni. Niklowanie chemiczne znacząco potęguje tę właściwość. Działanie środków chemicznych, niebezpiecznych substancji czy wilgoci nie powoduje trwałych zmian. Ma też walory estetyczne: od lekkiego błyszczenia po widoczny połysk, zdobi i dekoruje różne przedmioty i obszary. Niklowanie chemiczne może dotyczyć mosiądzu, brązu, miedzi, szkła, aluminium i innych tworzyw. Żadne kształty i nieregularne formy nie stanowią przeszkody dla sięgnięcia po tę technikę. Oprócz tego:

  • Odpowiada za przewodzenie ciepła.
  • Zapewnia plastyczność.
  • Zapewnia dobrą przyczepność.
  • Mocno utwardza.
  • Nie alergizuje (mimo, że sam nikiel tak właśnie działa).

KTO KORZYSTA Z NIKLOWANIA CHEMICZNEGO?

Branże i przemysły, które korzystają z niklowania chemicznego to między innymi: górnictwo, lotnictwo, wojsko i włókiennictwo. Niklowanie chemiczne nie wywołuje zagrożeń przy kontakcie z jedzeniem, dlatego stosowany jest również w przemyśle spożywczym. Rozbieżność dziedzin jest wysoka, co wskazuje na uniwersalizm i znaczenie niklowania bez użycia prądu elektrycznego. Podczas procesu nakładania warstwy niklu, istotna jest procentowa ilość fosforu (P). Wartość pomiędzy 2 a 15% podnoszą jakość cech, które zostały wymienione - zwłaszcza te dotyczące odporności na uszkodzenia. Użycie fosforu klasyfikuje się jako metodę niskofosforową, średniofosforową lub wysokofosforową. Jest to z pewnością metoda skuteczna, korzystna i ze względu na zasięg oddziaływania - coraz popularniejsza. Niklowanie chemiczne kompleksowo zabezpiecza powierzchnie.